Tworzenie tuneli SSH za pomocą Putty

Czasami pewne usługi działające na serwerach dostępne są tylko i wyłącznie przy połączeniu z localhosta (127.0.0.1). Korzystanie z interfejsu konsolowego nie zawsze jest wygodne, dlatego warto poznać prosty sposób na poprawę komfortu pracy. W poniższym przykładzie usługą, do której chcemy się połączyć będzie baza danych MySQL (działająca na hoście super-zyrafa.com, dostępna tylko z 127.0.0.1, na porcie 3306), a programem łączącym się do niej będzie HeidiSQL.

Ustawianie tunelu/przekierowania portu z wykorzystaniem programu Putty

 1. Uruchamiamy Putty
 2. W panelu po lewej stronie przechodzimy do sekcji Connection > SSH > Tunnels
 3. W polu Source port wpisujemy numer portu na komputerze, na którym uruchamiamy Putty (np. 50500)
 4. W polu Destination wpisujemy adres i port usługi (odpowiednio dla naszego przykładu będzie to 127.0.0.1:3306). Zasadniczo w tym polu trzeba wpisać adres/dane jakie podalibyśmy będąc zalogowanym na danym hoście po SSH.
 5. Klikamy Add i wpisane dane pojawią się w sekcji Forworded ports  Putty - sekcja Tunnels
 6. W panelu po lewej stronie przechodzimy do sekcji Session
 7. W polu Host Name (or IP address) wpisujemy adres hosta (np. super-zyrafa.com). Ustawiamy Port, jeżeli jest inny niż 22
 8. W Connection type zostawiamy zaznaczoną opcję SSH
 9. W polu Saved sessions wpisujemy nazwę połączenia (np. super-zyrafa.com TUNEL)
 10. Klikamy Save
 11. Otwieramy połączenie za pomocą Open
 12. Po podaniu danych (login, hasło) tunel zostanie otwarty. Można z niego korzystać tak długo, jak długo połączenie będzie aktywne.
 1. W programie HeidiSQL możemy teraz podać dane – w Menadżerze sesji dane Nazwę hosta / IP ustawiamy na 127.0.0.1 a port na taki, jaki ustawiliśmy w Putty (np. 50500)
 2. Pozostałe dane (Użytkownik, Hasło i Bazę) ustawiamy na takie by dostać się do bazy
 3. Klikamy Otwórz i możemy już wygodnie przeglądać dane w bazieMenadżer sesji programu HeidiSQL

Informacje dodatkowe

 • Otwieranie połączenia można przyspieszyć korzystając z opcji Putty, np.:
  • podając login w sekcji Connection > Data, polu Auto-login username; przy otwieraniu tunelu trzeba będzie podawać tylko hasło
  • korzystając z logowania za pomocą klucza – sekcja Connection > SSH > Auth, pole Private key file for authentication
 • Jeżeli chcemy naraz korzystać z dwóch tuneli, to należy zwrócić uwagę na wartości portów wpisywane w polu Source port – dla każdego tunelu muszą być inne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.