Edycja userscriptów w przeglądarce

Firefox (wtyczka Greasemonkey)

W celu edycji skryptu należy:

 • wejść na stronę, na której uruchamiany jest skrypt
 • rozwijamy menu Greasmonkey (górne menu, ikona głowa małpki, strzałka)
 • klikamy Prawym Przyciskiem Myszy na nazwę skryptu
 • (przy pierwszej edycji trzeba będzie wybrać edytor tekstu, który zostanie przypisany do edycji skryptów)
 • userscript zostanie otworzony w wybranym wcześniej edytorze tekstów

Po zapisaniu pliku w edytorze i odświeżeniu strony Firefox automatycznie uruchomi zmieniony skrypt.

Chrome

Chrome bez dodatkowych wtyczek nie pozwala na tak prostą zmianę skryptu jak Firefox (z zainstalowaną wtyczką Tampermonkey już tak). W celu edycji trzeba:

 • wejść na stronę rozszerzeń chrome://extensions/ (Menu > Narzędzia > Rozszerzenia)
 • znaleźć skrypt do zmiany i odczytać jego Identyfikator (ciąg liter, np. ibdpkeeiolggnanjgonconhdmocechea)
 • przejść do katalogu, w którym trzymane są ustawienia Chrome’a i wtyczki (na Windowsie 7: C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\<Identyfikator_skryptu_odczytany_wcześniej>\<numer_wersji>\)
 • otworzyć plik script.js edytorem tekstu

Uwaga. Zapisanie pliku skryptu nie wywoła zmiany w przeglądarce. W celu zaczytania userskryptu na nowo należy ponownie wejść na stronę rozszerzeń chrome://extensions/ i za pomocą checkboxa wyłączyć go, a potem włączyć ponownie.

Opera (od wersji 20, wtyczka Violentmonkey)

 • klikamy na ikonę wtyczki (głowa małpy, prawy górny róg przeglądarki)
 • następnie Zarządzaj skryptami
 • klikamy Edytuj przy wybranym skrypcie
 • po dokonaniu zmian wystarczy kliknąć Zapisz (po odświeżeniu strony skrypt zostanie automatycznie zaczytany na nowo)

 

 

 

 

Aktualizacja userscriptów

Firefox

Od Greasemonkey 0.9.12 w bloku metadata ( // ==UserScript== ) można podawać numer wersji ( // @version numerWersji ), który zostanie uwzględniony przez wtyczkę do sprawdzania aktualności skryptu i jego ewentualnego pobrania.

Jeśli chcemy aktualizować ręcznie, wystarczy odwiedzić link ze skryptem i zainstalować go ponownie – poprzednia wersja zostanie nadpisana.

Chrome

W celu aktualizacji skryptu należy:

 • Pobrać skrypt na nowo
 • Upewnić się że skrypt posiada prawidłowe rozszerzenie *.user.js (a nie np. *.user(1).js)
 • Wykonać procedurę instalacji ponownie

 

Instalacja userscriptów w przeglądarkach

Czym są userscripty?

To skrypty napisane w języku JavaScript, które uruchamiane są po załadowaniu wybranej strony. Dzięki nim, można zmienić wygląd odwiedzanej witryny i/lub jej funkcjonalność.

W ramach przykładu użyjemy skryptu, który zmieni kolor tła strony nokia.com na czerwony. Cały kod skryptu łącznie z nagłówkiem znajduje się poniżej. Można go pobrać także bezpośrednio: NokiaTitle.user.js

 

Firefox

Używanie skryptu jest możliwe dopiero po instalacji rozszerzenia Greasemonkey. Potem trzeba odwiedzić stronę ze skryptem i w oknie, które wyskoczy kliknąć instaluj. Po wejściu na stronę firmy Nokia tytuł zmieni się na ABC

Chrome

Najpierw instalujemy wtyczkę Tampermonkey. Po wejściu na stronę dodatku klikamy Dodaj do Chrome, następnie w popupie Dodaj nowe rozszerzenie klikamy Dodaj, a po chwili otrzymamy informację o zakończeniu instalacji. Otwieramy stronę ze skryptem i w oknie Tampermonkey klikamy na Instaluj. Od tej chwili skrypt jest zainstalowany.

Opera (do wersji 12)

W Operze także trzeba pobrać plik na dysk. Następnie trzeba ustawić katalog, w którym znajduje się skrypt: Opera > Ustawienia > Preferencje, następnie (karta) Zaawansowane > Zawartość > Opcje JavaScript… > Folder skryptów użytkownika > Wybierz. Po zamknięciu okien skrypt będzie już działał. Uwaga: API skryptów dla Opery odbiega od tego stosowanego w skryptach pisanych pod Firefoxa.

Opera (od wersji 20)

W związku z dużymi zmianami w wersji 15 (m.in. wymiana silnika renderowania) bezpośrednia obsługa userscriptów została usunięta. Skrypty można uruchamiać dopiero po instalacji odpowiedniego rozszerzenia (np. Violentmonkey, dostępna przynajmniej od 20 wersji Opery). Po instalacji Violentmonkey wystarczy odwiedzić stronę ze skryptem a następnie w nowo otwartej karcie kliknąć Potwierdź instalację.