Podgląd pliku na żywo – tail -f

Na linkusie do podglądu plików można używać polecenia tail -f <nazwa pliku> . W nowszych wersjach Windows (od XP SP2) w powershell można skorzystać z polecenia Get-Content , nie jest idealnym odpowiednikiem tail -f , bo nim będzie pokazywać koniec pliku, to najpierw cały wyświetli, ale jest domyślnie dostępny w Windows. Używa się go tak:

Tailowany plik można również filtrować za pomocą wyrażeń regularnych:

Źródła:

  1. http://stackify.com/11-ways-to-tail-a-log-file-on-windows-unix/

Możliwość komentowania jest wyłączona.