Historia odwiedzanych stron a historia przeglądarek

Używanie trybu prywatnego/incognito (potocznie zwanego trybem porno) w przeglądarce lub czyszczenie pamięci przeglądarki nie jest wystarczającym sposobem na pozbycie się historii odwiedzanych stron. Windows posiada bufor programu rozpoznawania nazw DNS, który zapamiętuje odwiedzane strony.

Odwiedzane strony można wyświetlić w konsoli (<Win>+R, a potem cmd) za pomocą polecenia:

Gdyby ilość wyników była duża można wspomóc się notatnikiem, w konsoli:

Czyszczenie bufora programu rozpoznawania nazw DNS można wykonać poleceniem:

Możliwość komentowania jest wyłączona.