Aktualizacja userscriptów

Firefox

Od Greasemonkey 0.9.12 w bloku metadata ( // ==UserScript== ) można podawać numer wersji ( // @version numerWersji ), który zostanie uwzględniony przez wtyczkę do sprawdzania aktualności skryptu i jego ewentualnego pobrania.

Jeśli chcemy aktualizować ręcznie, wystarczy odwiedzić link ze skryptem i zainstalować go ponownie – poprzednia wersja zostanie nadpisana.

Chrome

W celu aktualizacji skryptu należy:

  • Pobrać skrypt na nowo
  • Upewnić się że skrypt posiada prawidłowe rozszerzenie *.user.js (a nie np. *.user(1).js)
  • Wykonać procedurę instalacji ponownie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.