Historia odwiedzanych stron a historia przeglądarek

Używanie trybu prywatnego/incognito (potocznie zwanego trybem porno) w przeglądarce lub czyszczenie pamięci przeglądarki nie jest wystarczającym sposobem na pozbycie się historii odwiedzanych stron. Windows posiada bufor programu rozpoznawania nazw DNS, który zapamiętuje odwiedzane strony.

Odwiedzane strony można wyświetlić w konsoli (<Win>+R, a potem cmd) za pomocą polecenia:

Gdyby ilość wyników była duża można wspomóc się notatnikiem, w konsoli:

Czyszczenie bufora programu rozpoznawania nazw DNS można wykonać poleceniem:

localhost a automatyczne domeny

Developując lokalnie na Windowsie większą ilość projektów php (lub html) można uprościć sobie życie korzystając z automatycznego tworzenia domen. Normalnie trzeba ustawić sobie domenę w pliku hosts, a następnie przygotować virtualkę z odpowiednią ścieżką i zrestartować serwer. Dzięki opisanym w dalszej części instrukcjom można te czynności zautomatyzować. Załóżmy, że wszystkie projekty testujemy pod domeną .local, np. blog.local. Po wykonaniu opisanych dalej czynności trzeba będzie tylko utworzyć katalog z plikami projektu (np. kermit) a od razu dostępna będzie domena utworzona z nazwy katalogu i domeny local (nawiązując do poprzedniego przykładu: kermit.local).

Poniższe instrukcje dotyczą Xamppa, ale można je pewnie bez problemów zastosować z innymi pakietami (np. Wamp).

  1. Zmiany w serwerze www
   • Plik konfiguracji virtualhostów  (<ścieżka_do_xamppa>\apache\conf\extra\http-vhost.conf) na końcu dodajemy wpis:
    • W przypadku xamppa VirtualDocumentRoot to:
   • Włączamy moduł mod_vhost_alias
    • W pliku pliku <ścieżka_do_xampp>/apache/conf/httpd.conf trzeba odkomentować (usunąć #) linię:
   • Restartujemy serwer www (Apache’a)
  2. Czyszczenie bufora DNS
   • W linii poleceń Windowsa (<Win>+R, a potem cmd ) wpisujemy ipconfig /flushdns
  3. Instalacja lokalnego proxy DNS
   • Pobieramy i instalujemy program Acrylic DNS Proxy (254)(freeware, oficjalny download)
   • Po instalacji uruchamiamy Start > Wszystkie programy > Acrylic DNS Proxy > Config > Edit Acrylic Host File
   • Na końcu w/w pliku dopisujemy 127.0.0.1 *.local
  4. Zmiana serwera DNS
   • Start > Panel sterowania > Sieć i internet > Wyświetl stan sieci i zadania > Zmień ustawienia karty sieciowej
   • Wybieramy używane przez nas połączenie sieciowe i wchodzimy do Właściwości
   • W oknie wybieramy TCP/IPv4 i klikamy Właściwości
   • Ustawiamy Preferowany serwer DNS na 127.0.0.1

Edycja userscriptów w przeglądarce

Firefox (wtyczka Greasemonkey)

W celu edycji skryptu należy:

 • wejść na stronę, na której uruchamiany jest skrypt
 • rozwijamy menu Greasmonkey (górne menu, ikona głowa małpki, strzałka)
 • klikamy Prawym Przyciskiem Myszy na nazwę skryptu
 • (przy pierwszej edycji trzeba będzie wybrać edytor tekstu, który zostanie przypisany do edycji skryptów)
 • userscript zostanie otworzony w wybranym wcześniej edytorze tekstów

Po zapisaniu pliku w edytorze i odświeżeniu strony Firefox automatycznie uruchomi zmieniony skrypt.

Chrome

Chrome bez dodatkowych wtyczek nie pozwala na tak prostą zmianę skryptu jak Firefox (z zainstalowaną wtyczką Tampermonkey już tak). W celu edycji trzeba:

 • wejść na stronę rozszerzeń chrome://extensions/ (Menu > Narzędzia > Rozszerzenia)
 • znaleźć skrypt do zmiany i odczytać jego Identyfikator (ciąg liter, np. ibdpkeeiolggnanjgonconhdmocechea)
 • przejść do katalogu, w którym trzymane są ustawienia Chrome’a i wtyczki (na Windowsie 7: C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\<Identyfikator_skryptu_odczytany_wcześniej>\<numer_wersji>\)
 • otworzyć plik script.js edytorem tekstu

Uwaga. Zapisanie pliku skryptu nie wywoła zmiany w przeglądarce. W celu zaczytania userskryptu na nowo należy ponownie wejść na stronę rozszerzeń chrome://extensions/ i za pomocą checkboxa wyłączyć go, a potem włączyć ponownie.

Opera (od wersji 20, wtyczka Violentmonkey)

 • klikamy na ikonę wtyczki (głowa małpy, prawy górny róg przeglądarki)
 • następnie Zarządzaj skryptami
 • klikamy Edytuj przy wybranym skrypcie
 • po dokonaniu zmian wystarczy kliknąć Zapisz (po odświeżeniu strony skrypt zostanie automatycznie zaczytany na nowo)

 

 

 

 

Zmiana rozszerzenia pliku w Windowsie

Rozszerzenie pliku w Windowsie (testowane na Windows 7, ale w innych jest analogicznie) zmienia się w następujący sposób:

 • Klikamy Start > Komputer
 • Naciskamy klawisz Alt, żeby pokazało się menu u góry okna
 • Otwieramy okno Narzędzia > Opcje folderów
 • Przechodzimy na kartę Widok
 • Odznaczamy opcję Ukryj rozszerzenia znanych plików i klikamy Ok
 • Przechodzimy do lokalizacji pliku, którego rozszerzenie chcemy zmienić i klikamy na jego nazwie Lewym Klawiszem Myszy
 • Wybieramy Zmień nazwę
 • Jeśli pojawi się okno z pytaniem: “Czy na pewno chcesz zmienić rozszerzenie?” to potwierdzamy kliknięciem na Tak

W razie pytań zostaw komentarz.

Modlitwa programistów

Panie dziękuję Ci za kolejny dzień,
za wszystkie jego wyzwania
i możliwość kreowania nowych światów.
Panie proszę Cię o jasność umysłu
bym potrafił znaleźć rozwiązania napotkanych problemów
i sprawnie poruszać się w hiperprzestrzeni kodu,
a także o dalekowzroczność bym widział wszystkie opcje.

Amen.

Włączanie i wyłączanie dźwięku skrótem klawiszowym w Windows 7

Użytkownikom komputerów z systemem Windows (testowane w Windows 7), którzy nie posiadają klawiszy multimedialnych na klawiaturze przychodzi z pomocą program NirCmd (freeware) do pobrania ze strony producenta  (lub stąd NirCmd (379)NirCmd (64-bit) (353)).

Instalacja:

 • Po pobraniu rozpakowujemy archiwum zip
 • Uruchamiamy program nircmd z uprawnieniami administratora (lewy przycisk myszy na programie > Uruchom jako administrator)
 • W oknie programu klikamy Copy To Windows Directory, a następnie potwierdzamy: Tak.
 • Zamykamy program

Tworzenie skrótu wyłączającego/włączającego dźwięk:

 • Uruchamiamy konsolę (cmd)
 • Odpalamy polecenie:
 • Na pulpicie został stworzony skrót. Po kliknięciu dźwięk zostanie wyciszony lub włączony – poziom dźwięku zostanie ustawiony odwrotny do wcześniejszego.
 • Do tak utworzonego skrótu można stworzyć skrót klawiszowy w sposób standardowy (Prawy przycisk myszy > Właściwości > Klawisz skrótu) ALBO przeciągnąć ikonę na pasek zadań (proponuję na pierwsze miejsce) i używać skrótu <symbol_windows> + 1 (lub innej liczby w zależności, na której pozycji paska istnieje skrót).

Wyszukiwanie ciągu znaków w MSSQL

Chcąc wyszukać słowo/string we wszystkich tabelach w MSSQL można posłużyć się procedurą:

Kolory w GIT

W celu zamiany standardowego czarno-białego widoku wyjścia poleceń GITa na kolorowe można użyć polecenia:

Dzięki temu można cieszyć się kolorami w poleceniach takich jak